Lid Worden

Ik wil lid worden

U ontvangt van ons per e-mail een digitale factuur voor de betaling van de lidmaatschapsgelden.


Automatische incasso (optioneel)

Om het u gemakkelijk te maken kunt u onderstaand ook kiezen voor incasso.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BC Beuningse Boys om van onderstaande bankrekening jaarlijks de contributie af te schrijven.


NB. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen.